اجتماعی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

07/11/2017  خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی


خدمات کنسولی ایران در استرالیا

کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا

1- مدارک مورد نیاز برای تعویض شناسنامه چیست؟
2- با وثيقه سياحتي از كشور خارج شدم و اينجا مشغول تحصيلم آيا ميتوانيم مجوز خروج مشمولين گرفته و به ايران سفر كنم و مجدد برگردم؟
3-من تاكنون دانشجو بودم و هرسال با مجوز خروج دانشجويي به ايران ميرفتم حالا درس تمام شده چگونه از شرایط خروج مشمولين استفاده كنم ؟
4-پروسه ثبت طلاق برای اقلیت های مذهبی چگونه است ؟
5-منظور از حق طلاق با زن چيست و چگونه ميشه از اين حق استفاده كرد 
و....پاسخ به دیگر سوالات

رادیو نشاط..رضا سمامی