اجتماعی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

14/11/2017  خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی


خدمات کنسولی ایران در استرالیا

کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا

1- چگونه قبل از سفر به ایران مطمعن شویم که ممنوع خروج نیستم؟
2- آیا برای استرالیایی های که با یک ایرانی ازدواج می کنند پاسپورت صادر می شود؟
3-من افغان هستم و برادزم در استرالیا فوت کرده و خانواده ام در ایران هستند چگونه مجوز انتقال به ایران بگیرم ؟
و....پاسخ به دیگر سوالات
 

رادیو نشاط..رضا سمامی