اجتماعی

شهروندان فهیم استرالیا ، برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه ایران بشتابید

شهروندان فهیم استرالیا ، برای کمک  به زلزله زدگان کرمانشاه ایران بشتابید

25/08/1396  شهروندان فهیم استرالیا ، برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه ایران بشتابید


شهروندان فهیم استرالیا ، برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه ایران بشتابید

 تهیه کننده و نویسنده...رامین منتظری

دستیار تهیه کننده...مونا

با تشکر از آقای داریوش بابت دکلمه به زبان کردی

 موج همکاری مردمی ایرانیان خارج از از کشور به اوج رسیده است. ایرانیان و دیگر فارسی زبانان مقیم استرالیا نیز از جمله گروه هایی بوده اند که در روزهای اخیر وارد گود شده اند تا به هم وطنان و هم زبانان خود درمناطق زلزله زده کمک کنند. عمده کمک های این گروه، نقدی می باشد.