اجتماعی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

22/11/2017  خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی


خدمات کنسولی ایران در استرالیا

کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا

1- در متن وكالتنامه اي كه تنظيم كردم اشتباهي رخ داده براي تصحيح متن چه كار بايد كرد؟
2- وقتي شيرخواره بودم خانواده ام از كشور غيرقانوني خارج شدند ، من الان نه شناسنامه دارم نه گذرنامه ، سيتي زن استراليا هستم ميخوام به ايران سفر كنم چه كاري بايد انجام بدم ؟
3-گذرنامه ام گم شده ، در فرم درخواست پاسپورت اطلاعات گذرنامه قبلي و آخرين خروج را نمي توانم پيدا كنم منو راهنمايي كنيد
و....پاسخ به دیگر سوالات
 رادیو نشاط..رضا سمامی