اجتماعی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

28/11/2017  خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی


خدمات کنسولی ایران در استرالیا

کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا

1- سریع ترین راه برای درخواست پلیس پک ایران چیست ؟
2- مدارك تشكيل پرونده دانشجويي را در سامانه تاك آپلود كردم ، براي تاييد مدارك آيا بايد حضوري مراجعه كنم يا با پست ارسال كنم ؟
3-از همسر سابق ام چندسالي است جدا شدم ولي طلاق ايراني ام را ثبت نكرده ام ، براي ثبت ازدواج با همسر جديدم چه بايد بكنم
4-من گذرنامه با محل اقامت استراليا دارم آيا شوهرم كه مدتي است باهم اختلاف داريم ميتونه منو ممنوع الخروج كنه ؟
و....پاسخ به دیگر سوالات
 رادیو نشاط..رضا سمامی