کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سرنوشت...غزلی ا ز بهادر یگانه با صدای کورش عسکرپور

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سرنوشت...غزلی ا ز بهادر یگانه با صدای کورش عسکرپور

14/09/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سرنوشت...غزلی ا ز بهادر یگانه با صدای کورش عسکرپور


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سرنوشت...غزلی ا ز بهادر یگانه با صدای کورش عسکرپور