اجتماعی

احداث استاديوم هاي جديد در سيدني دولت ايالت نيوساوث ولز در نظر دارد با اختصاص بودجه ١/٦ ميليارد دلاري، سه ورزشگاه جديد را طي ١٠ سال آينده در سيدني احداث كند.

بر اساس إعلام اقاي مايك برد، نخست وزير ايالت، يكي از اين استاديوم هاي جديد، ورزشگاه ٣٠ هزار نفري است كه قرار است در منطقه پاراماتا ساخته شود.

اقاي برد اميدوار است كه ساخت اين ورزشگاه سيصد ميليون دلاري در سال ٢٠١٩ به پايان برسد. أما برنامه دولت ايالت نيوساوث ولز براي ساخت دو ورزشگاه ديگر هنوز مبهم است.

بر أساس برنامه إعلام شده از سوي مايك برد، قرار است در دهه آينده ورزشگاه جديد ٥٠ هزار نفري به جاي استاديوم فعلي آليانز در موور پارك ساخته شود. هم چنين دولت در صدد ساخت يك سري ورزشگاه سرپوشيده در مركز شهر سيدني است. دليل اين تصميم گيري براي ساخت ورزشگاه هاي جديد،هم قديمي بودن استاديوم هاي فعلي است و هم اينكه ايالت نيوساوث ولز از اين نظر از بقيه شهرهاي جهان و حتي از بقيه شهرهاي استراليا عقب تر است. با اين حال اقاي برد از ابهامات موجود در برنامه إعلام شده اش دفاع كرده و إظهار كرده كه در صدد مذاكره با باشگاه هاي ورزشي سيدني در خصوص مشاركتشان با دولت، براي تكميل اين برنامه است.

دولت ايالتي اميدوار است كه با پايان اين برنامه يك ميليارد و ششصد ميليون دلاري، سطح ورزشگاه هاي سيدني به بالاترين حد در بين شهر هاي استراليا برسد.

ناژین صفوی خبرنگاررادیو نشاط مستقردرسیدنی

نظر خود را ارسال نمایید