تکنولوژی

آینده اماکن کاری دراسترالیابه گزارش رادیو نشاط و به نقل از بخش اس بی اس فارسی

کمیته توسعه اقتصادی اقتصادی به تازگی اعلام کرده است که تا سال 2030 و به دلیل توسعه فناوری های جدید در حدود پنج میلیون شغل گوناگون در استرالیا محو خواهند شد.

ظهور و گسترش کامپیوتری شدن بسیاری از کارها، اتوماسیون یا به زبان دیگر کنترل و هدایت دستگاه ها به صورت خودکار، تله ورکینگ یا کار از راه دور و بسیاری چیزهای دیگر که امروزه از آن استفاده می شود تاثیراتی جدی را بر آینده مشاغل استرالیا ایجاد خواهد کرد.

و اکنون پرسش کلیدی این است که با کند شدن روند اقتصاد چین و افزایش بلاتکلیفی آنهم در مقیاسی جهانی، آینده اماکن کاری استرالیا در آینده چگونه خواهد بود و به زبان دیگر چه سرنوشتی در انتظار مشاغل استرالیایی خواهد بود؟ 

نظر خود را ارسال نمایید