ورزش

فوتبال

Picture of فوتبال

مصاحبه و تهیه گزارش از شخصیتهای ورزشی فوتبال

پیگیری موضوعات وتورنمنت های مهم ورزشی در استرالیا وجهان

 

 

آرشیو برنامه های پخش شده: