اجتماعی

تریبون زنانه

Picture of تریبون زنانه

تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط  با اجرای خود شما خانم ها"
لطفا برای درخواست شرکت در این گپ و گفت خودمانی رادیویی از طریق ایمیل رادیو نشاط با ما تماس بگیرید و لطفا در عنوان ایمیل اسم برنامه "تریبون زنانه" را قید کنید.

مجری برنامه...ناهید امامی


[email protected]

آرشیو برنامه های پخش شده: