حقوقی

وکیل حقوقی استرالیا

Picture of وکیل حقوقی استرالیا

Australian legal rules

Answering to our listeners questions

بررسی قوانین و مقررات حقوقی استرالیا در خصوص خانواده و موضوعات کیفری

Republic Lawyers

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"
وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

آدرس: Suite 1307, 109 Pitt St, Sydney, NSW, Australia, NSW 2000
تلفن: (02) 8747 1789

اینستاگرام: https://www.instagram.com/republic.lawyers/ 


آخرین برنامه پخش شده:

وکیل دادگاه عالی استرالیا/کارشناس رسمی حل اختلاف خانوادگی

نام و نام خانوادگی: Leila Aria - لیلا آریا

آدرس: Level 54, 111 Eagle Street, Brisbane, QLD, 4000
تلفن: 07 3012 6444
ایمیل: [email protected]


آخرین برنامه پخش شده: