حقوقی

وكيل حقوقی استرالیا- جاوید احمدی

Picture of وكيل حقوقی استرالیا- جاوید احمدی

Republic Lawyers

Javid Ahmadi

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"
وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

آدرس: Suite 1307, 109 Pitt St, Sydney, NSW, Australia, NSW 2000
تلفن: (02) 8747 1789

اینستاگرام: https://www.instagram.com/republic.lawyers/ 

آرشیو برنامه های پخش شده: