کتاب گویا-دکلمه-داستان

داستان های کوتاه و آموزنده

Picture of داستان های کوتاه و آموزنده

Short informative stories done by Radio Neshat in Australia

داستان های کوتاه و آموزنده برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

داستان کوتاه گونه‌ای ازادبیات داستانی است که نسبت به رمان یا داستان بلند حجم کم‌تری دارد و نویسنده در آن برشی از زندگی یا حوادث را می‌نویسد.

داستان‌های کوتاه آموزنده و حکایت‌های کوتاه و پندآموز قابل توجه هستند و از دو جهت اهمیت می‌یابند؛ یکی اینکه جنبه سرگرمی دارند و اوقات فراغت را پر می‌کنند و دیگر آنکه به شیوه غیرمستقیم روش رفتار درست را آموزش می‌دهند.

آرشیو برنامه های پخش شده: