فرهنگ وهنر

دکلمه های کوتاه و دلنشین

Picture of دکلمه های کوتاه و دلنشین

دکلمه های کوتاه و دلنشین

توجه...علاقمندان می توانند دکلمه و یا اشعار خود را پس از ضبط همراه با موزیک جهت پخش به رادیو نشاط استرالیا ارسال نمایند.
[email protected]

آرشیو برنامه های پخش شده: