اقتصادی

پنهان وآشکار ملک در استرالیا

Picture of پنهان وآشکار ملک در استرالیا
پنهان و آشکار ملک در استرالیا- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران 

آرشیو برنامه های پخش شده: