اقتصادی

پنهان وآشکار ملک در استرالیا

Picture of پنهان وآشکار ملک در استرالیا
  تحلیل ، بررسی و آموزش درخصوص وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در استرالیا 
همراه با حسن شاکر محمدی : تحلیلگر و صاحب نظرمسکن در ایران و استرالیا